ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ชาวไทย และ ชาวจีน คณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีไหว้ครู และ เจิมหนังสือคณะศิลปศาสตร์

รวมทั้งพิธีมอบเข็มคณะศิลปศาสตร์ แก่นักศึกษาชาวไทยและชาวจีน

ในวันที่ 7 ก.ย. 2566 เวลา 15.00-17.00 น. 

ณ ชั้น 2 อาคารโภชนาการ 2

Scroll to Top