บรรยากาศงาน HCU Open House 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

น้อง ๆ พบพี่ ๆ และคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์

เล่นเกม สนุกสนาน สอบถามข้อมูลแบบจัดเต็มกับ 3 หลักสูตร คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต:

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

“เพิ่มศักยภาพภาษาอังกฤษ ปลดล๊อคสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัล“

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน

“จีนเข้ม อังกฤษข้น ก้าวทันโลกสมัยใหม่“

สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

“เที่ยวไป พร้อมใส่ใจสุขภาพ“

ขอบคุณน้อง ๆ และท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสนใจหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะของเรา

ขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนพี่ ๆ นักศีกษาทุกคนที่มาช่วยกันจัดงานในวันนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Scroll to Top