ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

ร่วมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลเกียรติยศ และรางวัลเกียรติคุณ 

ประจำปีการศึกษา 2565 เข้ารับรางวัลกับทางผู้บริหาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

7 ก.ย. 2566 8.30-11.30 น. หอประชุม มฉก.

Scroll to Top