📢 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษาร่วมงาน

พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ 

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567

“ไต้ฮงกง” อริยสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติศรัทราเลื่อมใสเคารพบูชา 

อีกทั้งยังเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจในหมู่ชาวไทยและชาวจีนโพ้นทะเลอีกด้วย

Scroll to Top