📢 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
ร่วมพิธีทำบุญบาตร อาหารแห้ง ในงาน
⛩️ วันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 🇹🇭🇨🇳
📢 เนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2667
ชั้น 2 อาคารโภชนาการ 2
8.00-9.00 น.
Scroll to Top