📢 บรรยากาศ งาน HCU Open House
เสาร์ที่ 28 ต.ค. 2566
 บรรยากาศงานและกิจกรรมต่าง ๆ จากคณะศิลปศาสตร์ทั้ง 3 หลักสูตร จากคณะศิลปศาสตร์ 🩶✨
– หลักสูตรภาษาอังกฤษ 🇬🇧
– หลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาจีน 🇬🇧🇨🇳
📢 และขอแนะนำหลักสูตรน้องใหม่แกะกล่อง!✨
– หลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ✈️💪🏼
Scroll to Top